(Svenska finns längst ner )
BÁO CÁO GIẢI NGÂN CHO SỐ TIỀN QUYÊN GÓP LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016-10– ĐỢT 1
Tổng cộng số tiền nguyên góp cho lũ lụt miền trung trong tháng 10 -2016 là 49943 Kr ( tương đương 123 080 000 VND )

Ngày 19-11-2016 ( tình Phú Yên) : Đại diện Hội Người Việt Stockholm cùng hội từ thiện chùa Tâm Thành ( Đồng Tháp ) đến phát quà tại

huyện Tây Hòa
xã Hòa Mỹ Đông và xã Hòa Mỹ Tây : 200 phần quà ( 200 000VND / phần quà ) : 40 triệu VND

huyện Tuy An ( phát quà tiền tổng cộng 23 900 000 VND)
· xã Chí Thanh có khoảng 30% hộ dân nghèo bị nạn
· xã An Định la khoảng 70%. hộ dân nghèo bị nạn

Số tiền còn lại 59 180 000 VND đang được tập trung vào Quảng Bình để hộ trợ đời sống của cho bà con sau khi lũ .
Vì công trình hỗ trợ sau lũ này đang được xây dựng , chúng tôi sẽ cập nhập thông tin cho bà con sau khi công trình được hoàn thành

HÌNH ẢNH VỀ VIỆC PHÁT QUÀ CỨU TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ Ở PHÚ YÊN

HÌNH ẢNH KHÁC VỀ VIỆC PHÁT QUÀ CỨU TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ Ở PHÚ YÊN ANDRA BILDER OM UTDELINGAR AV GÅVOR TILL DE FAMILJER I PHU YEN SOM DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGEN

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

HÌNH ẢNH VỀ VIỆC PHÁT QUÀ CỨU TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ Ở PHÚ YÊNBILDER OM UTDELINGAR AV GÅVOR TILL DE FAMILJER I PHU YEN SOM DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGEN

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

(Svenska finns längst ner)BÁO CÁO GIẢI NGÂN CHO SỐ TIỀN QUYÊN GÓP LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016-10– ĐỢT 1 UTGIFTEN FÖR VÄLG…

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

——————————————————————————————————————-
UTGIFTEN FÖR VÄLGÖRENHETSINSAMLING FÖR ATT STÖDJA ÖVERSVÄMNINGSDRABBADE I CENTRALA VIETNAM

Den totala välgörenhetsinsamlingen för översvämningsdrabbade i centrala Vietnam under oktobermånad uppgick till 49 943 kr (motsvarande 123 miljoner VND).

Den 19 november 2016 gjorde föreningens representant tillsammans med Tempel Tam Thanh välgörenhetsgrupp från Dong Thap provins på en rundresa och delade ut 200 gåvor till de drabbade i Hoa My Dong och Hoa My Tay kommun (varje gåva är värd 200 000 VND), sammanlagt 40 miljoner VND.

Gåvor delades ut även i Tuy An distrikt, av totalt värde 23, 9 miljoner VND.
Enligt vår egen utredning, blev 30% av fattiga hushållen i Chi Thanh kommun och 70% av fattiga hushållen i An Dinh kommun drabbade av katastrofen.

Den återstående summan av 59,2 miljoner VND prioriteras på Quang Binh provins för att stödja återuppbyggnaden efter översvämningen. Detta projekt är fortlöpande och rapporteras efterhand.

BILDER OM UTDELINGAR AV GÅVOR TILL DE FAMILJER I PHU YEN SOM DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGEN

HÌNH ẢNH KHÁC VỀ VIỆC PHÁT QUÀ CỨU TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ Ở PHÚ YÊN ANDRA BILDER OM UTDELINGAR AV GÅVOR TILL DE FAMILJER I PHU YEN SOM DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGEN

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

HÌNH ẢNH VỀ VIỆC PHÁT QUÀ CỨU TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ Ở PHÚ YÊNBILDER OM UTDELINGAR AV GÅVOR TILL DE FAMILJER I PHU YEN SOM DRABBADES AV ÖVERSVÄMNINGEN

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

(Svenska finns längst ner)BÁO CÁO GIẢI NGÂN CHO SỐ TIỀN QUYÊN GÓP LŨ LỤT MIỀN TRUNG 2016-10– ĐỢT 1 UTGIFTEN FÖR VÄLG…

Posted by Người Việt Stockholm on Thursday, December 29, 2016

Vänliga hälsningar
VIETNAMESISKA FÖRENINGEN I STOCKHOLM

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.