Thông báo Ban lãnh đạo, Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2016-2018
Ngày 26 tháng 11 năm 2016, tại Danderyd, Hội người Việt Stockholm và vùng phụ cận đã tiến hành đại hội thảo luận về các hoạt động và bầu ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới. Sau đó BCH đã có cuộc họp đầu tiên. Ông Phùng Việt Anh được bầu làm Quyền Chủ tịch hội, ông Trần Ngọc Hoàn và bà Mimmi Bergström là các Phó chủ tịch.
BCH đã thảo luận phương hướng, triển khai hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới và phân công trách nhiệm cho các ủy viên BCH. Ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới bầy tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc đến ban lãnh đạo và các ủy viên BCH nhiệm kỳ vừa qua vì những hoạt động, đóng góp to lớn phát triển Hội. BCH mong toàn thể bà con và các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ nhiệt tình hơn nữa các hoạt động của Hội nhằm xây dựng một cộng đồng ngày càng vững mạnh, đoàn kết.
Ban chấp hành nhiệm kỳ 2016- 2018:

Quyền Chủ tịch

Phùng Việt Anh

Phó chủ tịch

Trần Ngọc Hoàn

Mimmi Diệu Hường Bergström

Ủy viên

Phạm Thị Giang

Hải Rydberg

Nguyễn Thanh Hường

Hiền Ekeroth

Bùi Thị Liên
Nguyễn Văn Minh

Trần Hoàng Mai

Huỳnh Phượng Natalie

Nguyễn Thảo Tina

Lê Việt Trang

Nguyễn Mạnh Thắng

——————————————————————————————————————-
Ledningen i Styrelsen för Vietnamesiska föreningen, mandatperiod 2016-2018
Vietnamesiska föreningen i Stockholm och omnejd hade årsmöte och beslutade att välja ledamöter till styrelsen den 26 november 2016. Styrelsen har röstat fram ordförande och vice ordföranden i sitt första möte efter valet. Ordförande blir Phung Viet Anh och vice ordföranden blir Mimmi Bergström och Tran Ngoc Hoan.
Styrelsen har gått igenom verksamhetsplanen samt delegerat uppgifter till alla ledamöter. Den nya ledningen uttrycker sin djupa uppskattning för den föregående styrelsens stora insatser som skapat framgång och tillväxt för föreningen.
Styrelsen uppmuntrar alla medlemmars och sponsorers bidrag och deltagande i föreningsaktiviteter, i vår gemensamma strävan att bygga upp ett kraftfullt, solidariskt samfund.
Styrelse för period 2016-2018:
Ordförande

Phùng Việt Anh

Vice ordföranden

Trần Ngọc Hoàn

Mimmi Diệu Hường Bergström

Ledamöter

Phạm Thị Giang

Hải Rydberg

Nguyễn Thanh Hường

Hiền Ekeroth

Bùi Thị Liên

Nguyễn Văn Minh

Trần Hoàng Mai

Huỳnh Phượng Natalie

Nguyễn Thảo Tina

Lê Việt Trang

Nguyễn Mạnh Thắng

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.