THÔNG BÁO MỞ LỚP HỌC ( Svenska finns längst ner )
Khóa mùa thu 2015
Trên tinh thần hỗ trợ cộng đồng, Hội Người Việt Stockholm mở các lớp dạy Tiếng Việt và Múa Hip-Hop cho khóa mùa thu 2015 tại nhà hàng Paul, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd:

1.Tiếng Việt C1 (trình độ trung cấp và luyện viết): 13 buổi
Mã số khóa học: VNC1-HT2015
Giờ học: kl 11:30 -kl 12 :30 Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng: 13/9/2015 Kết thúc: 13/12/2015
Học phí cho hội viên/con hội viên: 650 kr
Học phí cho người không là hội viên: 1300 kr
Giáo trình: Tự soạn và sách “Tiếng Việt” của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có thể mua tại lớp học.

2. Tiếng Việt sơ cấp A1 (tuổi từ 5 trở lên): 13 buổi
Mã số khóa học: VNA1-HT2015
Giờ học: 12:45 – 13:45 Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng: 13/9/2015 Kết thúc: 13/12/2015
Học phí cho hội viên/con hội viên: 650 kr
Học phí cho người không là hội viên: 1300 kr
Giáo trình: Tự soạn và sách “Tiếng Việt”của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có thể mua tại lớp học.

3. Tiếng Việt B3 (trình độ trung cấp): 13 buổi
Mã số khóa học: VNB3-HT2015
Giờ học: kl 12:45 – kl 13:35 .Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng: 13/9/2015 Kết thúc: 13/12/2015
Học phí cho hội viên/con hội viên: 650 kr
Học phí cho người không là hội viên: 1300 kr
Giáo trình: Tự soạn và sách “Tiếng Việt” của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có thể mua tại lớp học.

4. Tiếng Việt AB (dành cho thiếu niên và người lớn chưa biết Tiếng Việt): 13 buổi
Mã số khóa học: VNAB-HT2015
Giờ học: kl 12:45 – kl 13:45 Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng: 13/9/2015 Kết thúc: 13/12/2015
Học phí cho hội viên/con hội viên: 650 kr
Học phí cho người không là hội viên: 1300 kr
Giáo trình:“Tiếng Việt Vui”, “Quê Việt” và tự soạn có thể mua tại lớp học.

5. Múa Hip Hop (từ 6 tuổi trở lên):
Mã số khóa học: DA-HT2015
Giờ học: kl 13:50 – 14:50 Chủ nhật hàng tuần
Khai giảng: 13/9/2015 Kết thúc: 13/12/2015
Học phí cho hội viên/con hội viên: 650 kr
Học phí cho người không là hội viên: 1300 kr

Đơn đăng ký lớp học xin tải xuống tại đây:
https://docs.google.com/…/1ZG3i3wesmtt1c1vUx3–7Z54lr…/edit… và gửi về địa chỉ e-mail kurshoinguoivietstockholm@gmail.com
Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học, vui lòng gửi về địa chỉ e-mail kurshoinguoivietstockholm@gmail.com

Đóng học phí:
1. Bạn cần gửi đơn đăng ký lớp và sẽ nhận được thư xác nhận lớp học qua email trước khi đóng học phí.
2. Bạn đóng học phí bằng cách chuyển tiền vào tài khoản của Hội là: 138-2456 trước khi lớp học bắt đầu. Ghi rõ tên học viên vào mục “Người gửi” và mục đích chuyển tiền là “mã số lớp học”.
3. Sau khi bạn đã chuyển tiền, xin gửi email đến địa chỉ: kurshoinguoivietstockholm@gmail.com với các thông tin sau:
– Họ tên học viên
– Mã số lớp học
4. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ gửi email thông báo và chúc mừng bạn đã trở thành học viên. Vui lòng đem theo giấy này để vào lớp.

———————————————————————————
Kursinformation-Höstterminen 2015
Den vietnamesiska föreningen i Stockholm startar kurser i vietnamesiska och hiphopdans för höstterminen 2015 på Paul restaurang, Vendevägen 90, 182 32 Danderyd:

1. Vietnamesiska C1 (intermediärnivå och skrivning): 13 lektioner
Kurskod: VNC1-HT2015
Lektionstid: kl 11:30 -kl 12 :30 söndagar
Startdatum: 13 september 2015 Slutdatum: 13 december 2015
Studieavgift för medlemmar/ barn till medlemmar: 650 kr
Studieavgift för icke-medlemmar: 1300 kr
Kurslitteratur: ”Tiếng Việt Vui” och ”Quê Việt” som utges av Vietnams utbildningsministeriet. Böckerna kan köpas på kursen.

2. Vietnamesiska A1, nybörjarnivå (från 5 år): 13 lektioner
Kurskod: VNA1-HT2015
Lektionstid: kl 12:45 – kl 13:45 söndagar
Startdatum: 13 september 2015 Slutdatum: 13 december 2015
Studieavgift för medlemmar/ barn till medlemmar: 650 kr
Studieavgift för icke-medlemmar: 1300 kr
Kurslitteratur: ”Tiếng Việt” som utges av Vietnams utbildningsministeriet. Böckerna kan köpas på kursen.

3. Vietnamesiska B3 (intermediärnivå): 13 lektioner
Kurskod: VNB3-HT2015
Lektionstid: kl 12:45 – kl 13:45 söndagar
Startdatum: 13 september 2015 Slutdatum: 13 december 2015
Studieavgift för medlemmar/ barn till medlemmar: 650 kr
Studieavgift för icke-medlemmar: 1300 kr
Kurslitteratur: ”Tiếng Việt” som utges av Vietnams utbildningsministeriet. Böckerna kan köpas på kursen.

4. Vietnamesiska AB (för tonåringar och vuxna som inte kan språket): 13 lektioner
Kurskod: VNAB-HT2015
Lektion tid: kl 12:45 – kl 13:45 söndagar
Startdatum: 13 september 2015 Slutdatum: 13 december 2015
Studieavgift för medlemmar/ barn till medlemmar: 650 kr
Studieavgift för icke-medlem: 1300 kr
Kurslitteratur: ”Tiếng Việt Vui” och ”Quê Việt” som kan köpas på kursen.

5. Hiphopdans (från 6 år):
Kurskod: DA-HT2015
Lektionstid: kl 13:50 – 14:50 söndagar
Startdatum: 13 september 2015 Slutdatum: 13 december 2015
Studieavgift för medlemmar/barn till medlemmar: 650 kr
Studieavgift för icke-medlem: 1300 kr

Ansökan kan laddas ner här https://docs.google.com/…/1ZG3i3wesmtt1c1vUx3–7Z54lr…/edit… och mejla till kurshoinguoivietstockholm@gmail.com
Har du frågor kring anmälan och kursinnehåll, mejla till kurshoinguoivietstockholm@gmail.com

Kursavgifter
1. Vg skicka in kursanmälan för att få en kursbekräftelse via e-post innan betalning.
2. Kursavgifter kan betalas till Bankgiro 138-2456 innan kursstart. Glöm inte att ange deltagarens namn som ”Avsändare” och kurskoden i meddelandefältet.
3. I samband med betalningen, vänligen skicka ett mejl till kurshoinguoivietstockholm@gmail.com och ange även här deltagearens namn och kurskoden.
4. När vi fått pengarna, skickar vi ett välkomstmeddelande till er via e-post. Ta med detta vid kursstarten.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.