Xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo người Việt tại Stockholm và các vùng lân cận mong muốn có một tổ chức hội để gắn kết mối quan hệ giữa người Việt với nhau, Hội người Việt Nam tại Stockholm đã chính thức thành lập ngày 10 tháng 10 năm 2010.

Mục đích hoạt động của Hội:

  • Tập hợp, gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng người Việt tại Stockholm và các vùng lân cận.
  • Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Việt.
  • Thực hiện các hoạt động từ thiện trong cộng đồng và hướng về quê hương Việt Nam khi có điều kiện
  • Cầu nối hữu nghị giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Thụy Điển.

Tính chất của Hội:

  • Tổ chức xã hội tự nguyện, không vì mục tiêu lợi nhuận.
  • Không mang tính chính trị, tôn giáo.

Nội dung hoạt động của Hội:

  • Tăng cường gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trong cộng đồng người Việt.
  • Giúp đỡ, tuơng trợ những người Việt mới sang và/hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống.
  • Duy trì và phát triển ngôn ngữ Việt Nam bằng cách giao lưu bằng tiếng Việt
  • Thông tin tuyên truyền tập hợp hội viên

Hội người Việt tại Stockholm thiết tha mong muốn nhận được sự ủng hộ của đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt tại Stockholm và các vùng lân cận. Sự tham gia đông đảo của quý vị sẽ khiến tổ chức Hội vững mạnh. Chung tay, vững bước, chúng tôi tin tưởng rằng Hội người Việt Stockholm sẽ trở thành ngôi nhà chung, tiếng nói chung cho cộng đồng người Việt ở vùng Stockholm và phụ cận.

Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, thân ái, hữu nghị, phát triển tiến bộ không ngừng, mang đậm bản sắc văn hóa Việt – cội rễ sâu xa trong mỗi chúng ta!

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.