VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Året 2020 var ett annorlunda år. Pandemin påverkade samhällslivet i stort och även Vietnamesiska föreningen. Trots alla begränsningar har vi med stor ansträngning uppehållit våra aktiviteter på bästa sätt. Vid början av året, innan pandemins utbrott, arrangerade vi ett nyårs event för medlemmarna. I oktober, anordnade vi föreningens årsstämma inom Folkhälsomyndighetens ramar. På årsmötet valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2020 – 2022.
Föreningen firade också sitt 10 årsjubileum digitalt. Vi upprätthöll kontakter med medlemmar genom sociala media och medlemsbrev. Dessutom fortsatte vi vår kärnverksamhet med en stor insats till stöd för översvämningsdrabbade i centrala Vietnam. Vi fick ett stort gehör och stöd från medlemmar, individer, vänner och företag.
Föreningens ekonomi hölls stabilt. All insamling till välgörenhet överfördes enligt ovan. Föreningens övriga intäkter har främst gått till nyårsfesten. För övrigt har vi inte erhållit något bidrag från kommunen heller andra företag.
Styrelsen har haft sina regelbundna och protokollförda sammanträden för att planera och genomföra aktiviteter, innehåll och inriktning, även för verksamheten under 2021 – 2022.
Föreningen har utvecklat sin hemsida med rikare innehåll och information. Föreningens Facebook användes som en kontaktkanal med många följare. Vi tog emot och svarade på frågor från nyanlända. Vi har haft fortsatt samarbete med andra vänföreningar och vietnamesiska ambassaden i Sverige, Danderyds kommun. Vi fortsatte vårt mål att värva nya medlemmar, särskilt unga (även in i styrelsen), bibehålla den vietnamesiska kulturen, språket och traditionerna som är vårt kärnområde. Dessutom strävade vi efter att bygga ett starkt, demokratiskt och solidariskt samfund. Vi ska också vara en kulturbrobyggare till det svenska samhället och uppmuntra medlemmanars integration.
INLEDANDE AV 2021 ÅRSVERKSAMHET
Vi fortsätter följa myndigheternas förordning och rekommendationer, dvs. att kommande aktiviteter får anpassas. Vi försöker hitta nya innovativa former dit alla förslag och idéer är välkomna. Skicka gärna till styrelsen genom info@hoinguoivietstockholm.org
Ditt engagemang är viktigt. Tillsammans kan vi uträtta mycket!
Å vägnar av styrelsen, jag vill tacka alla medlemmars stöd under året. Vi ser fram emot ett framgångsrikt år och ljusare tider. Jag vill framföra mina bästa önskningar.
Vänligen,
Mimmi Bergström
Ordförande för Vietnamesiska föreningen i Stockholm
Bankgiro 138-2456
Swish: 1236641567

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.