Một số thông tin liên quan đến nhập cảnh Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài (gồm cả người gốc Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài) đến từ hoặc đã đi qua khu vực Schengen, Anh trong vòng 14 ngày.
Việc tạm dừng được áp dụng từ 12h00 ngày 15/3/2020 và không áp dụng cho mục đích hộ chiếu ngoại giao, công vụ.
2. Những người mang hộ chiếu Việt Nam đến từ hoặc đã đi qua khu vực Schengen, Anh nếu nhập cảnh Việt Nam sẽ phải tuân thủ quy định cách li 14 ngày.

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.