Xin chân thành cảm ơn bà con đã tới tham gia và ủng hộ Julfest 2018 của Hội Người Việt Stockholm! Chúng tôi mong tiếp tục nhận được các ủng hộ quý vị gửi tới tài khoản của hội, Bankgiro: 138-2456 và SWISH: 123 664 1567. Để duy trì phong phú các hoạt động, chúng tôi cần quý vị.

Hjärtligt tack för att komma til och stöda Julfest 2018! Vi hoppas att försätta få pengar till föreningens Bankgiro: 138-2456 och via SWISH: 123 664 1567. Vi behöver dig.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.