Đại hội Hội người Việt Stockholm và vùng phụ cận được tổ chức hai năm một lần theo quy định Điều lệ hoạt động của Hội. Vì vậy Ban chấp hành Hội người Việt Stockholm và vùng phụ cận trân trọng kính mời Quý vị đến dự cuộc họp mặt toàn thể Hội người Việt Stockholm vào thời gian và địa điểm như sau.

Chủ Nhật ngày 28 tháng 10 năm 2018 từ hồi 14h00 đến 16h00 tại Grindtorpssalen, địa chỉ Meteorvägen 14/16, 183 33 Täby (bến xe bus gần nhất: Grindtorp södra).

Nội dung:

– Tổng kết và đánh giá hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2016 – 2018
– Bầu cử Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 2018 – 2020
– Góp ý kiến đóng góp cho hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2018 – 2020
– Liên hoan nhẹ, giao lưu, văn nghệ kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng người Việt tại Stockholm.

Rất mong quý vị tới tham dự hội nghị và đóng góp những ý kiến quý báu cho hoạt động của Hội được phát triển ngày càng phong phú, vững mạnh.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị!

BCH Hội Người Việt Stockholm

Lưu ý: Xin vui lòng đăng ký tham dự chậm nhất ngày 21 tháng 10 năm 2018

* Hướng dẫn đề cử/ứng cử vào BCH Hội người Việt Stockholm và vùng phụ cận nhiệm kỳ 2018-2020

Người tự ứng cử phải đáp ứng một số tiêu chuẩn sau:

Là hội viên của Hội ít nhất 1 năm tính đến thời điểm ứng cử
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm đối với công tác của Hội
Không có tiền án, tiền sự

Người được đề cử phải đáp ứng một số tiêu chuẩn sau:

Được một hội viên đã gia nhập Hội ít nhất 1 năm giới thiệu
Là hội viên của Hội tại thời điểm được đề cử
Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm đối với công tác của Hội
Không có tiền án, tiền sự

Thư đề cử/ứng cử vào BCH Hội người Việt Stockholm và vùng phụ cận xin gửi đến info@hoinguoivietstockholm.org chậm nhất ngày 21 tháng 10 năm 2018.

Nội dung: giới thiệu tóm tắt về ứng cử viên, kinh nghiệm và năng lực đóng góp cho hoạt động của Hội. Thư dài không quá 500 từ (1 trang A4).

*****

Vietnamesiska Föreningen i Stockholm inbjuder till årsmöte:

Söndagen den 28 oktober 2018, kl. 14.00 – kl. 16.00
på Grindtorpssalen, Meteorvägen 14/16, 183 33 Täby (närmast busshållplats: Grindtorp södra).

Mötesagenda:

– Utvärdering av verksamheter under mandatperioden 2016 – 2018
– Val av styrelse för mandatperioden 2018 – 2020
– Lämna idéförslag till föreningsverksamheten inför kommande period
– Efter årsmötet inbjuds medlemmarna till lätt förtäring.

Vi hoppas att ni alla kan komma till årsmötet och bidra med värdefulla idéer för att utveckla vår förening på bästa sätt.

Var god registrera er anmälan senast den 21 oktober 2018.

Varmt välkomna!

Styrelsen för Vietnamesiska Föreningen i Stockholm

* Rekommendation för kandidater till styrelsen för mandatperioden 2018 – 2020

Medlem som själv kandiderar till styrelsen ska uppfylla nedan angivna villkor:

har varit medlem i minst ett år fram till kandidering
har varit aktiv och ansvarsfull i föreningen
har inte begått brott.

Rekommenderade kandidater ska uppfylla nedan angivna villkor:

presenteras av en medlem som varit medlem av förening i minst ett år fram till kandidering
är medlem för närvarande
har varit aktiv och ansvarfull i föreningensverksamhet
har inte begått brott.

Rekommendationsbrev skickas till oss senast den 21 oktober 2018 via e-post info@hoinguoivietstockholm.org.

En kort berättelse (A4 sida max. 500 ord) om kandidaten samt hans/hennes tidigare erfarenhet av föreningsverksamhet ska bifogas ansökan.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.