THƯ MỜI HỌP THƯỜNG NIÊN CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT STOCKHOLM 13H-15H30 NGÀY 24...

INBJUDAN TILL VIETNAMESISKA FÖRENINGENS ÅRSMÖTE 24 OKTOBER 2021, KL. 13.00-15.30 Kính thưa các thành viên, bà con, cô dì chú bác, các gia đình, các...

DÃ NGOẠI HÈ

DÃ NGOẠI HÈ CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT STOCKHOLM DIỄN RA SẮP TỚI - TRÂN TRỌNG MỜI CÁC THÀNH VIÊN, BÀ CON ĐỒNG HƯƠNG, BẠN...

BÉ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC! TẾT-BARNTÄVLING VID NYÅRSFIRANDE

BÉ CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN DÂN TỘC Thưa anh chị em đồng hương trong cộng đồng người Việt! Tết cổ truyền dân tộc Việt mừng...

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ Năm 2020 – 2022

Kính gửi anh chị em đồng hương cùng bạn bè thân hữu, Công tác cứu trợ đồng bào lũ lụt năm nay đã chính thức...

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Året 2020 var ett annorlunda år. Pandemin påverkade samhällslivet i stort och även Vietnamesiska föreningen. Trots alla begränsningar har vi med stor ansträngning...

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 – MỞ ĐẦU NĂM 2021

ÅRSBERÄTTELSE FÖR 2020 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 - MỞ ĐẦU NĂM 2021 Kính thưa toàn thể thành viên Hội Người Việt Stockholm...

Thư của hội người Việt ở Stockholm đến anh chị em đồng hương!

Kính gửi anh chị em đồng hương cùng bạn bè thân hữu, Công tác cứu trợ đồng bào lũ lụt năm nay đã chính thức...
ẢNH: MẠNH CƯỜNG

KẾT THÚC TỐT ĐẸP CHƯƠNG TRÌNH CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT MIỀN TRUNG...

240 TRIỆU ĐỒNG TIỀN QUYÊN GÓP CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT STOCKHOLM ĐÃ ĐƯỢC TRAO CHO 480 HỘ GIA ĐÌNH TẠI 5 XÃ, PHƯỜNG THUỘC...

TRAO QUÀ CỨU TRỢ CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT STOCKHOLM CHO NHÂN DÂN HAI XÃ...

TRAO QUÀ CỨU TRỢ CỦA HỘI NGƯỜI VIỆT STOCKHOLM CHO NHÂN DÂN HAI XÃ BẮC TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM Hôm nay 18/11, ngay sau...

BÁO THANH NIÊN RA NGÀY 5/11 HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

THANH NIEN TIDNING DEN 5/11 OM VIETNAMESISKA FÖRENINGENS STÖD TILL QUANG TRI PROVINS TRAO TIỀN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI THỤY ĐIỂN CHO NGƯỜI DÂN QUẢNG...

Latest news